Danh sách gia sư Khoa học tự nhiên

lê văn phúc
Khoa học tự nhiên
19
6
Hà Nội
Nguyễn Thuỳ Linh
Khoa học tự nhiên
Nguyễn Thuỳ Linh

Toán, Tiếng Anh, Tiếng việt, Luyện chữ.

23
6
Hà Nội
Nguyễn Mai Ly
Khoa học tự nhiên
24
6
Hà Nội
Nguyễn Thị Giang
Khoa học tự nhiên
Nguyễn Thị Giang

Toán, Tiếng việt.

43
6
Hà Nội
Phạm Tiến Anh
Khoa học tự nhiên
Phạm Tiến Anh

Toán, Văn, Tiếng việt.

44
6
Hà Nội
Lê Uyển Nhi
Khoa học tự nhiên
Lê Uyển Nhi

Toán, Hóa, Môn khác.

51
6
Hà Nội
trịnh thanh bình
Khoa học tự nhiên
41
6
Hà Nội
Nguyễn Thanh Thái
Khoa học tự nhiên
52
6
Hà Nội
Phạm hồng đạt
Khoa học tự nhiên
Phạm hồng đạt

Thứ 2, Thứ 4.

52
6
Hà Nội
Nguyễn Tuấn Anh
Khoa học tự nhiên
Nguyễn Tuấn Anh

Toán, Lý.

45
6
Hà Nội
Nguyễn Thị Trang
Khoa học tự nhiên
Nguyễn Thị Trang

Toán, Lý, Tiếng Anh.

56
6
Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh
Khoa học tự nhiên
Nguyễn Thị Thanh

Toán, Lý, Tin học.

36
6
Hà Nội
Nguyễn Thanh Tùng
Khoa học tự nhiên
56
6
Hà Nội
NGuyễn Văn Khoa
Khoa học tự nhiên
87
6
Hà Nội
Nguyễn Thị Thùy Dương
Khoa học tự nhiên
83
6
Hà Nội
Đnh Hải Đăng
Khoa học tự nhiên
Đnh Hải Đăng

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5.

75
6
Hà Nội
Phạm Như Ngọc
Khoa học tự nhiên
Phạm Như Ngọc

Toán, Lý, Hóa.

67
6
Hà Nội
Hoàng Thị Hải Yến
Khoa học tự nhiên
Hoàng Thị Hải Yến

Toán, Lý, Hóa.

62
6
Hà Nội